Loftet, barn- | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Adress: 
Färgargårdstorget 38
Telefon: 
08-640 03 46
Ort: 
Stockholm
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
116 43
Huvudman: 
Nytida
Ansvarig: 
Carola Wistrand, Pierre Selim
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

På Loftet bor barn/ungdomar med Aspergers syndrom/HFA i åldrarna 7-21 år.

För att känna sig som hemma har våra barn/ungdomar sitt eget rum som han/hon får vara med att inreda med hjälp av föräldrarna och personalen. Här finns det möjlighet för familjen och anhöriga att hälsa på. De allmnänna utrymmena är

gemensamma.

Miljön på våra enheter är trygg, harmonisk och anpassad efter de individer som befinner sig här. Att ha en strukturerad och förutsägbar miljö med ett likartat bemötande ger ökad trygghet och förutsättning för utveckling av den egna förmågan. Vi ger alla en chans att utvecklas i sin egen takt och med det stöd de behöver. Här finns personal på plats dygnet runt, året runt.

Läge

Loftet är beläget i ett hyreshus på söder i Stockholm. Det är enkelt att ta sig hit med buss eller tunnelbana.

Antal platser

5

Pedagogisk inriktning

Personer med Aspergers syndrom/autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

-en helhetslösning med grundskola,

åk 1-9, på Mellansjö skola i Täby

- Vuxenboende

- Bruket, arbetscenter

- Smedjan, arbetscenter