Loviselundssk | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Loviselundsskolan

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Skola
Adress: 
Beata Sparres gränd 16
165 55
Hässelby
Stockholm
Telefon: 
08-508 044 50