Luna Ungdomsb | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Adress: 
Frimurarevägen 7D
Telefon: 
08-656 26 41
070-242 17 59
Ort: 
Lidingö
Kommun: 
Lidingö
Postnummer: 
181 41
Huvudman: 
Utvecklingspedagogik Sverige AB
Ansvarig: 
Henrik Porsvald
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

Luna Ungdomsboende är ett LSS-boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning inom autismspektrum i åldern 15-18 år, och som är inskrivna på Luna Östra Gymnasium. Det finns möjlighet att bo kvar till dess att skolgången är avslutad. Syftet med verksamheten är att möjliggöra skolgång på annan ort och att barnen och ungdomarna får möjlighet att uvecklas socialt med andra. Då en förutsättning för att få bo på boendet är att man också är inskriven på Luna Östra gymnasium sker ett samarbete mellan boendets stödpersoner och mentorer på skolan samt mellan verksamhetschef och rektor. Samverkan med vårdnadshavare sker enligt vad som överenkommes mellan verksamheten, barnet eller ungdomen samt dennes vårdnadshavare.

Läge

Verksamheten är belägen i ett bostadsområde och är fördelad på två våningar med både enskilda brukarlägenheter och gemensamhetsutrymmen. I källaren finns tillgång till tvättstuga och gym.

Antal platser

Boendet har tillstånd att bedriva verksamhet för 11 barn och ungdomar tillhörande personkrets 1 enligt LSS.

Ledning och personal

Inom verksamheten finns en föreståndare på 100 % och en samordnare på 100 %. Verksamheten har tio fast anställda medarbetare. Personalen har den kompetens som behövs för att kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. Personalen har utbildning såsom socionom, socialpedagog, hantverkspedagog samt övriga utbildningar inom vård och omsorg på gymnasienivå. De flesta av medarbetarna har dessutom någon form av högskolepoäng inom socialt arbete, psykologi, pedagogik, juridik eller medicin. Under ett dygn ser personaltätheten ut som följande: Fyra personal mellan 17:00-19:00, tre personal mellan 19:00-22:00, två personal mellan 22:00-11:00 nästa dag. En personal mellan 11:00-14:00, två personal mellan 14:00-17:00.

Vi begär alltid utdrag ur polisens belastningsregister innan vi anställer ny personal.

Pedagogisk inriktning

Luna Ungdomsboende ett individanpassat boende där individuella förmågor tillvaratas. På Luna Ungdomsboende strävar vi tillsammans efter en meningsfull vardag. Personal finns tillgänglig dygnet runt för att inte bara ge stöd och vägledning i de vardagliga utan även tillgodose barnens och ungdomarnas önskemål och ge stöd i planering av skolgång och fritid. På ungdomsboendet för vi kontinuerliga diskussioner för att varje barn och ungdoms behov ska tas hand om och utvecklas.

Övrigt