Maltesholmsvä | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Maltesholmsvägens gruppboende

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Huvudman: 
Ungstöd i Stockholm AB
Adress: 
Maltesholmsvägen 138
165 66
Hässelby
Stockholm
Telefon: 
08-739 11 28

Vi vänder oss till unga vuxna från 18 år med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar och med eventuell samsjuklighet i form av självskadande beteende, OCD eller annan psykiatisk diagnos. Vi arbetar utifrån beteendepedagogiska metoder och förhållningssätt. Ledord i verksamheten är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.