Maltesholmsvä | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Telefon: 
08-739 11 28
Adress: 
Maltesholmsvägen 138
Ort: 
Hässelby
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
165 66
Huvudman: 
Nytida

Vi vänder oss till unga vuxna från 18 år med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar och med eventuell samsjuklighet i form av självskadande beteende, OCD eller annan psykiatisk diagnos. Vi arbetar utifrån beteendepedagogiska metoder och förhållningssätt. Ledord i verksamheten är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.