Östra Real gy | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Östra Real gymnasiums/Aspergerklasser

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Gymnasieskola
Ansvarig: 
Inger Wikman
Huvudman: 
Stockholm Stad Utbildningsförvaltningen
Adress: 
Karlavägen 79
114 56
Stockholm
Stockholm
Telefon: 
072-5069496

Vi har 35 platser fördelade på 5 klasser. Arbetslaget består av 9 personer varav 3 är lärarassistenter. För mer information och kontaktuppgifter se Östra Reals hemsida.