Platåns grupp | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Telefon: 
010-130 38 98
Adress: 
Västra vägen 9 C våning T
Ort: 
Solna
Kommun: 
Solna
Postnummer: 
169 61
Huvudman: 
Frösunda Omsorg AB

Vi vänder oss till dig med utvecklingsstörning, autism samt autismliknande tillstånd som är berättigade till stöd och service enligt LSS. Vi tar även emot unga och vuxna med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området med omfattande utvecklingsbehov och personer med neuropsykiatriska svårigheter till följd av schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Vi erbjuder stöd till dig som på grund av funktionsnedsättning har mött svårigheter i samhället. Vår målsättning är att erbjuda stöd och utveckling till ett liv med högsta livskvalitet genom ökat inflytande, fler valmöjligheter, större självständighet och glädje.

 

Vår metodik, Positive Behavior Support (PBS), syftar till att stödja och stärka våra kunder till en positiv utveckling och har sin grund i tillämpad beteendeanalys och kognitiv beteendepedagogik. Att vi utgår från PBS innebär att vi i varje situation tar avstånd från all användning av bestraffning, tvång och andra former av aversiv metodik, vår personal arbetar snarare efter förståelse att man bidrar till en varaktig förändring genom att fungera som ett stöd. De mest gynnsamma förutsättningarna för inlärning är att vi tillåts lära utifrån det sätt som individuellt passar oss bäst. Lärandet bör dessutom ske i lagom anpassade steg tillsammans med olika former av positivt stöd och uppmuntran för att ge glädje, stolthet och motivation till fortsatt utveckling.