Resursteamet | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Resursteamet Danderydenheten

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Huvudman: 
Resursteamet
Adress: 
Vendevägen 90
182 32
Danderyd
Danderyd
Telefon: 
08-625 83 05
08-625 82 00