Smedjan | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Daglig verksamhet
Adress: 
Sätraängsvägen 8
Telefon: 
070-766 27 15
Ort: 
Danderyd
Kommun: 
Danderyd
Postnummer: 
182 36
Huvudman: 
Nytida
Ansvarig: 
Carola Wistrand, Pierre Selim
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

Smedjan vänder sig till personer med ambitionen viljan och möjligheten att utvecklas för att försöka nå den ordinarie arbetsmarknaden.Verksamheten vänder sig både till dem som har behov av mer träning och till dem som har möjlighet att direkt gå ut på praktik på arbetsplatser.

Läge

Smedjan ligger i Danderyd. Det är enkelt att ta sig hit med en kort promenad från Mörby centrum eller med buss från Danderyds sjukhus.

Antal platser

60

Pedagogisk inriktning

Verksamheten går ut på att träna olika relevanta färdigheter för arbetsmarknaden social förmåga tidspassning planering att genomföra och avsluta mm. Detta tränas bl a genom praktiska moment i träverkstaden monteringsarbeten utomhusarbete cykelverkstaden arbete med datorer film och media matlagning i storkök och hantverkspedagogiska aktiviteter vävning syverkstad bild och form mm. Fysiska aktiviteter är också en del i verksamheten. Träning av olika färdigheter varvas med praktik på arbetsplatser.

Övrigt

De som önskar och som gemensamt bedöms ha möjlighet att snabbare nå sina mål börjar direkt på den delen av Smedjan som heter ”Enigma Praktik och Arbete” (EPA). Man får då stöd och hjälp av en arbetskonsulent med kartläggning och matchning av egna önskemål och förutsättningar för yrkeslivet. Genom EPAs försorg ordnas sedan en praktikplats med syfte att förbereda personen för arbetslivet. Deltagarna i EPA har inte sin dagliga verksamhet i Smedjans lokaler utan matchas direkt mot praktik och arbete.

Smedjan har 60 platser.