Solskiftets A | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Telefon: 
54081431 alt 073-6252287
Kommun: 
Österåker
Ansvarig: 
Anne-Marie Malmsten
E-post till ansvarig: 

Verksamhetsbeskrivning

 

Läge

 

Antal platser

 

Ledning och personal

 

Pedagogisk inriktning

 

Övrigt