Solskiftets A | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Solskiftets Autismkorttids och Fritids

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Korttidshem
Ansvarig: 
Anne-Marie Malmsten
Österåker
Telefon: 
54081431 alt 073-6252287

Verksamhetsbeskrivning

 

Läge

 

Antal platser

 

Ledning och personal

 

Pedagogisk inriktning

 

Övrigt