Törngårdens b | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Törngårdens barnboende

Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Ansvarig: 
Jesper Hållén

Törngårdens barnboende korgvidegränd är belägen i en villa med en fin trädgård i Vällingby. Vi tar emot barn och ungdomar upp till 21 år. Vi har nära till kommunala färdmedel och affärer. Verksamheten riktar sig till personer med autism och kognitiva funktionsnedsättnigar. Vi har plats för 3 personer. Huvudman är Törngårdens autismcenter Ekonomiska förening som startade upp 1994. Barnboendet på korgvidegränd startade upp 2004. Verkasmheten har hög personaltäthet och alla medarbetare har utbildnig inom område med lång praktisk erfarenhet.