Tranan, barn- | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Telefon: 
08-768 20 00
Adress: 
Svartviksslingan 45
Ort: 
Bromma
Kommun: 
Stockholm
Postnummer: 
167 38
Huvudman: 
Enigma Omsorg AB
Fax: 
08-768 20 22
Ansvarig: 
Carola Wistrand, Pierre Selim

Verksamhetsbeskrivning

Tranan är ett boende för fyra brukare mellan 7-21 år med autism som har ett stort behov av en individanpassad verksamhet. Vår verksamhet är anpassad utifrån brukarens individuella förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang i en trygg hemmiljö.

För att känna sig som hemma har våra barn/ungdomarsitt eget rum som han/hon får vara med att inreda med hjälp av föräldrarna och personalen. Här finns det möjlighet för familjen och anhöriga att hälsa på. De allmnänna utrymmena är gemensamma. På Tranan tränar brukaren på de sysslor som vanligen förekommer i ett hem, så som matlagning, städning, tvätt, duka mm. De vardagliga arbetsuppgifterna varvas med regelundna fritidsaktiviteter som bad, gymnastik, ridning.

Fritiden skall vara rolig. Den är också ett utmärkt sätt att lära sig samspela med andra. Under helger och lov organiserar vi därför utflykter av olika slag. Aktiviteterna utgår från varje brukares förutsättningar, behov och önskemål. Målet är att de skall uppnå största möjliga självständighet utifrån sina individuella förutsättningar och därmed en ökad livskvalitet.

Läge

Tranan ligger i ett lugnt bostadsområde i Bromma. Det är nära till vatten, stora grönområden, affär och lekplatser.

Antal platser

4

Pedagogisk inriktning

Personer med Aspergers syndrom/autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

-en helhetslösning med grundsärskola

F-10, Marcusskolan i Spånga

- daglig verksamhet på Hyttan, i Täby