Tumba gymnasi | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Tumba gymnasium

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Typ av verksamhet: 
Gymnasieskola
Huvudman: 
Botkyrka kommun
Adress: 
Utbildningsvägen 1
147 85

Tumba gymnasium erbjuder individanpassad undervisning på studieförberedande program, med olika inriktningar, för dig som har diagnosen Aspergers syndrom, högfungerande autism eller närliggande problematik. Vi har olika studiealternativ beroende på program och vilka behov du har. Du kan gå enbart i en klass på det program du har valt, men vara inskriven på Aspergerstödet och få tillgång till extra stöd, läsa ett år i liten grupp med anpassat stöd eller en blandning. Det finns möjlighet att läsa in gymnasieexamen på tre eller fyra år. Du har ett litet antal lärare omkring dig, och vi strävar efter att ha erfarna lärare som är behöriga att undervisa i flera ämnen.