Viljan, barn- | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län
Typ av funktionshinder: 
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende ungdom
Telefon: 
072-584 70 62
Adress: 
Täbybergsvägen 34
Ort: 
Täby
Kommun: 
Täby
Postnummer: 
187 70
Huvudman: 
Nytida
Ansvarig: 
Pierre Selim, placeringsansvarig Tel: 070-766 27 155, 020-66 20 20

Verksamhetsbeskrivning

Viljan är ett boende för fyra brukare mellan 0-21 år med autism, som har ett stort behov av en individanpassad verksamhet. Vår verksamhet är anpassad utifrån brukarens individuella förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang i en trygg hemmiljö.

För att känna sig som hemma har våra barn/ungdomar sitt eget rum som han/hon får vara med att inreda med hjälp av föräldrarna och personalen. Här finns det möjlighet för familjen och anhöriga att hälsa på. De allmnänna utrymmena är

gemensamma. På Viljan tränar brukaren på de sysslor som vanligen förekommer i ett hem, så som matlagning, städning, tvätt, duka mm. De vardagliga arbetsuppgifterna varvas med regelundna fritidsaktiviteter som bad, gymnastik, ridning.

Med aktiviteterna strävar vi efter att främja perception, kroppsuppfattning och motorik.

Fritiden skall vara rolig. Den är också ett utmärkt sätt att lära sig samspela med andra. Under helger och lov organiserar vi därför utflykter av olika slag. Aktiviteterna utgår från varje brukares förutsättningar, behov och önskemål. Målet är att de skall uppnå största möjliga självständighet utifrån sina individuella förutsättningar och därmed en ökad livskvalitet.

Läge

Viljan ligger i en villa i Täby kyrkby. Det är nära till affär, konditori, Vallentuna sjön och vackra grönområden. Närhet till kommunikationer som buss och Roslagsbanan.

Antal platser

4

Pedagogisk inriktning

Personer med autism behöver extra stöd och omtanke. Vår pedagogik är anpassad utifrån deras individuella behov och förutsättningar och bygger på omsorg, tydlighet och engagemang. Vi arbetar med uppmuntran och gemenskap, men också med struktur och gränser. Tydliggörande pedagogik utgör ramen för det praktiska arbetet med brukaren.

Övrigt

Vi kan även erbjuda:

-en helhetslösning med grundsärskola F-10, Marcusskolan i Spånga

- daglig verksamhet på Hyttan, i Täby