Villa Berga | Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms Län

Villa Berga

Typ av funktionshinder: 
Aspergers syndrom
Autism
Typ av verksamhet: 
Boende vuxna
Huvudman: 
Botkyrka Kommun
Adress: 
Ulvsbergsvägen 7 - 9
146 54
Tullinge
Botkyrka
Telefon: 
08-530 633 70