Om oss | Autism Stockholms Län

Om oss

Autism Stockholms län
bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism.
Våra medlemmar är personer med autismspektrumdiagnos, anhöriga, professionella och övriga intresserade.

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism, skapa mötesplatser och påverka beslutsfattare inom kommun och region så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till det stöd och den hjälp de har rätt till.

Föreningen har idag ca 4200  medlemmar och i hela landet totalt ca 19 000.

 

Föreningens styrelse
arbetar intressepolitiskt och samverkar med kommuner och region. Vår främsta uppgift är att öka kunskapen om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.
Vi arbetar för att öka förståelsen för de svårigheter som det innebär att ha autism och att vara anhörig.

 

Läs mer