Stöd | Autism Stockholms Län

Stöd

LSS

Många av verksamheterna som listas här gäller under Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade. Läs mer om lagen här>

Val av skola

Att välja skola för sina barn är svårt. Än svårare blir det när det finns funktionsnedsättning med i bilden. Autism Sverige har samlat lite material som kan vara till hjälp. Bland annat än "checklista" innehållande bra saker att ta reda på. 

Checklista>